Werkwijze

Schreurs Interieur volgt voor ieder project een vast stappenplan dat helder en doorzichtig is voor de klant. De betrachting is om samen met de klant en de interieurarchitect te komen tot een ontwerp waar alle partijen achter kunnen staan zodat er een win-win-winsituatie ontstaat en achteraf iedereen tevreden kan terugblikken op de realisatie van een project dat perfect beantwoordt aan de wensen van de klant.

 

1. Aanvraag.

Eerste gesprek met de klant. Dit is van cruciaal belang. Daaruit zal immers blijken of het klikt tussen de partijen en of er voldoende vertrouwen is om het project aan te gaan.

Voorontwerp: de combinatie van de wensen van de klant, de ervaring en expertise van Schreurs Interieur, de creatieve vakkennis van de interieurarchitect én het budget zorgt voor een eerste ontwerp en een budgetraming.

Tweede gesprek: hier wordt het voorstel besproken en bijgestuurd. De door de klant gevraagde aanpassingen worden altijd op hun haalbaarheid getoetst aan de ervaring van Schreurs Interieur.

 

2. Definitieve prijsopgave & goedkeuring.

Productietekening: het plan wordt nu volledig uitgetekend met aanduiding van alle details. Dit plan is de basis van de werken. Hierop zie je de laatste eventuele fouten en de knelpunten in de realisatie.

Planning van de plaatsing: wanneer kan er gewerkt worden en wanneer zullen de werken opgeleverd worden. Dit is een belangrijke stap want een vlotte realisatie van een interieur staat of valt met een strikte planning en organisatie.

Uitvoering: dank zij een jarenlange ervaring in het inschatten en vervolgens strak organiseren van werven en dank zij de jarenlange samenwerking tussen de verschillende bouwteams, garandeert Schreurs Interieur een vlotte afhandeling van de werken.

 

3. Oplevering.